South Zone

Andhra Pradesh:

  • Nandavaram, Kurnool
  • Nizamudheen Colony, Kurnool
  • Holagunda, Kurnool
  • Nandamuri Nagar, Kurnool

Tamil Nadu:

  • Vallinokkam, Ramanathpuram